gallery
news title
ภาพการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น (AGM) ประจำปี 2559
ภาพการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ...

posted : 03-05-2016 11:21 | 3 ภาพ | views : 183
ภาพการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น (AGM) ประจำปี 2558
ภาพการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ...

posted : 30-04-2015 16:09 | 2 ภาพ | views : 586
พนักงานTCB รับมอบเกียรติบัตร เป็นผู้ที่สามารถเลิกบุหรี่ได้ ที่โรงพยาบาลสงขลา วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราค
ภาพบรรยากาศ ...

posted : 30-01-2015 11:00 | 8 ภาพ | views : 534
TCB จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ วันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558
ภาพบรรยากาศในงาน ...

posted : 30-01-2015 10:47 | 10 ภาพ | views : 515
ภาพการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น (AGM) ประจำปี 2557
ภาพบรรยากาศการประชุม ...

posted : 08-05-2014 09:46 | 4 ภาพ | views : 878
กลุ่มอาหารสัตว์เลี้ยงกระป๋อง (Pet Food)
... ...

posted : 14-05-2010 17:56 | 4 ภาพ | views : 12294
กลุ่มผลิตภัณฑ์ปลาทูน่ากระป๋อง (Regular Tuna Products)
... ...

posted : 14-05-2010 17:50 | 8 ภาพ | views : 17999
กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปพร้อมทาน (Ready-To-Serve Products)
... ...

posted : 14-05-2010 17:44 | 4 ภาพ | views : 12042
ภาพการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น (AGM) ประจำปี 2553 (วันที่ 28 เมษายน 2553)
... ...

posted : 14-05-2010 11:14 | 7 ภาพ | views : 2589
ภาพงาน Concert แมงปอ พร้อม promote สินค้า TCB งานแสดงที่สมาคมรังสิต
... ...

posted : 14-05-2010 11:12 | 5 ภาพ | views : 2495
ภาพงาน Concert แมงปอ พร้อม promote สินค้า TCB งานแสดงที่ศาลเจ้าจังหวัดระยอง
... ...

posted : 14-05-2010 11:09 | 4 ภาพ | views : 2374
ภาพงาน Concert แมงปอ พร้อม promote สินค้า TCB งานแสดงที่แหลมฉบังชลบุรี
... ...

posted : 14-05-2010 10:58 | 4 ภาพ | views : 2313
foot_content