gallery
news title

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและเข้าทำงาน ตำแหน่ง ซุปเปอร์ไวเซอร์ จำนวน 2 อัตรา

 ประกาศรับสมัครงาน

บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

( www.tropical.co.th )

              บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและเข้าทำงานในตำแหน่ง  ซุปเปอร์ไวเซอร์  จำนวน   2   อัตรา  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

1.        ตำแหน่ง : ซุปเปอร์ไวเซอร์  สังกัด แผนกควบคุมคุณภาพ  จำนวน 2  อัตรา

-            เพศ  หญิง/ชาย  อายุ 18 ปีขึ้นไป

-            วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร หรืออุตสาหกรรมเกษตร

-            สามารถใช้โปรแกรม Word ,Excel,Power Point ได้ดี

-            สามารถฟัง อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

-            สามารถทำงานล่วงเวลาได้

-            มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความเป็นผู้นำ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และทำงานเป็นทีมได้

 

รับสมัครผู้ที่สนใจ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สถานที่รับสมัคร : สมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายมาตามที่อยู่ด้านล่าง

บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 1/1 ม.2 ต.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110