gallery
news title

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและเข้าทำงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานขอคืนอากร จำนวน 1 อัตรา

 ประกาศรับสมัครงาน

บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

( www.tropical.co.th )

              บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและเข้าทำงานในตำแหน่ง จนท.งานขอคืนอากร จำนวน 1   อัตรา  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

1.        ตำแหน่ง : จนท.งานขอคืนอากร  สังกัด แผนกExport&Import  จำนวน 1  อัตรา

-            เพศ  หญิง/ชาย  อายุ 18 ปีขึ้นไป

-        วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ หรือการตลาด หรือสาขา อื่นที่เกี่ยวข้อง

-       สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, Internet, E-Mail

-            สามารถฟัง อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

-            สามารถทำงานล่วงเวลาได้

-            มีความสามารถในการคำนวณปริมาณตามสูตรออกรายงานได้

-            มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความเป็นผู้นำ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และทำงาน   เป็นทีมได้

รับสมัครผู้ที่สนใจ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สถานที่รับสมัคร : สมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายมาตามที่อยู่ด้านล่าง

บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 1/1 ม.2 ต.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110